Muhamed Imamović
Ul. Musala br.1,
71300 Visoko
Bosna i Hercegovina

tel: +387(0)32/733-315

muhamed@imamovic.com.ba

---

UG likovnih umjetnika «Likum 76»
 Ul. Musala 4,
 71300 Visoko,
Bosna i Hercegovina

 Telefon: +387(0)32/733-395